zbor-isl-skup-4

POTRJENI REZULTATI VOLITEV V ISLAMSKI SKUPNOSTI

Ljubljana, 6. februar 2011, (MINAS) – V nedeljo, 6. februarja 2011, je bil na prvi seji konstituiran Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

V Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji so bile organizirane redne volitve v organe Islamske skupnosti, 16. januarja 2011. Člani Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji so izvolili predstavnike v Zboru in člane izvršnih odborov. Na prvi seji v nedeljo, 6. februarja 2011, je bil najprej konstituiran Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Kot najstarejši član Zbora Isak Sujković iz Kranja je vodil sejo do izvolitve predsednika in dveh podpredsednikov Zbora. Ponovno je bil je izvoljen Refik Havzija za predsednika Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Za podpredsednika sta bila izvoljena Ramo ef. Muzaferović in Mensud Deleut.

Sledila je potrditev izvoljenih članov za izvršne odbore. Člani Zbora so potrdili osemnajst odborov in sicer: Ljubljana, Jesenice, Maribor, Koper, Velenje, Celje, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Postojna, Sežana, Ajdovščina, Kočevje, Trbovlje, Novo mesto, Krško, Izola in Nova Gorica.

Za predstavnike Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji v Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini so bili izvoljeni: Refik Havzija, Ifet ef. Suljić in Mensud Deleut.

Ob koncu je Zbor potrdil še člane Mešihata, ki jih predlaga mufti oz. predsednik Mešihata. Tako je mufti dr. Nedžad Grabus predlagal za člane Mešihata: imama Ibrahima Malanovića, pravnika Almira Kurspahića, pravnika Zejnulaha Bilalija in tajnika Nevzeta Porića, ki je član Mešihata po položaju.

zbor-isl-skup-1

zbor-isl-skup-2

zbor-isl-skup-3