varsava-2

IZOBRAŽEVANJE, POVEZOVANJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE MUSLIMANSKIH MANJŠIN SO POUDARKI SIMPOZIJA V VARŠAVI

Tridnevni simpozij, ki ga je organizirala Organizacija islamske konference (OIC) o muslimanskih manjšinah in skupnostih v srednji in vzhodni Evropi priporoča izvajanje ukrepov in mehanizmov za izboljšanje islamskega sistema izobraževanja,

povezovanja in razmer na področju človekovih pravic teh islamskih skupnostih. V imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji se je konference udeležil tajnik Nevzet Porić, ki je udeležence konference seznanil s stanjem muslimanov v Sloveniji, projektom izgradnje džamije, njegovo zgodovino in trenutnimi projekti, ki jih izvaja Islamska skupnost.

Generalni sekretar Organizacije islamske konference (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu je odprl “Drugi Simpozij o muslimanskih manjšinah in skupnosti v Srednji in Vzhodni Evropi: Realnost in perspektive” v Varšavi, Poljska 8. decembra 2010. V svojem uvodnem govoru je izjavil, da lahko muslimanske manjšine veliko naredijo za zaščito njihovih verskih, kulturnih, državljanskih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic, ampak naj bo to v okviru spoštovanja suverenosti in domače pravne države v državah njihovega stalnega prebivališča.

Drugi govorniki na otvoritveni slovesnosti so bili sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve Republike Poljske Henryk Litwin, ki je spregovorila v imenu ministra za zunanje zadeve, mufti Republike Poljske Tomasz Ahmed Miskiewicz, v imenu ministra za notranje zadeve  je spregovoril direktor službe narodnih in etničnih manjšin Jozef Rozanski, predstavnika Sveta katoličanov in muslimanov na Poljskem ks. Dr- Adam Was VBP in predsednik diplomatskega zbora islamskih držav veleposlanik Alžirije Abdelkader Khemri. Prebrano je bilo tudi pozdravno pismo predsednika Poljske naslovljeno na organizatorje in udeležence simpozija. Predstavniki 23 držav so sodelovali na simpoziju, ki je potekal pod pokroviteljstvom poljskega ministra za zunanje zadeve Radoslow Sikorski in v sodelovanju z Islamsko skupnostjo na Poljskem.

Simpozij obravnava priložnosti in izzive s katerimi se soočajo islamske skupnosti in manjšine v Vzhodni in Srednji Evropi, vlogo islamskih skupnosti in manjšin na področju boja proti islamofobiji, njihove vloge pri spodbujanju medverskega in medkulturnega dialoga, vlogo izobraževalnih ustanov pri ohranjanju islamske identitete v vzhodni in srednji Evropi ter vlogo islamskih organizacij in centrov za spodbujanje povezav med islamskimi skupnostmi in manjšinami v Srednji in Vzhodni Evropi ter muslimanskim svetom.

Po informativni predstavitvi in intenzivni razpravi so udeleženci simpozija sprejeli končno sporočilo v katerem so poudarili potrebo islamskih skupnostih v srednji in vzhodni Evropi, da okrepijo svoje sodelovanje in povezovanje med seboj, z ostalim muslimanskim svetom, z Organizacijo islamske konference in z organizacijami v Evropi. Poudarili so tudi pomen izboljšanja islamskega izobraževanja v okviru lokalnega sistema izobraževanja in o oblikovanju dotacij, ki podpirajo projekte v Evropi. Velik poudarek je bil tudi na obravnavi kršitve človekovih  posebej v nekaterih vzhodnoevropskih državah.

varsava-1

varsava-2

varsava-3