peto-srecanje-hadzijev-slovenije-1

PETO SREČANJE HADŽIJEV SLOVENIJE

Ljubljana, 6. november 2010, (MINAS) – V soboto, 6. novembra 2010, je bilo organizirano peto srečanje hadžijev (tisti, ki so opravili peto islamsko dolžnost – hadž oz. romanje v Mekko) Slovenije in ikrar dova (molitev) za tiste, ki se bodo letos udeležili romanja v Mekko in Medino.

V Sloveniji je okrog dvesto oseb, ki so že opravili peto islamsko dolžnost. Letos se bo romanja udeležilo 40 oseb. Deset oseb bo odpotovalo v organizaciji Al-Kirama iz Avstrije in trideset oseb bo romanje opravilo v organizaciji Ministrstva za hadž Savdske Arabije, ki je Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji dodelilo trideset mest za opravljanje hadža. Prva skupina bo odpotovala v nedeljo, 7. novembra in druga skupina v sredo, 10. novembra 2010.

 

Ibrahim ef. Malanović kot zadolžena oseba v Islamski skupnosti za organizacijo hadža je pred začetkom srečanja hadžijev organiziral enodnevni tečaj za romarje. Ob tej priložnosti je razložil in praktično pokazal kako in kakšen način je potrebno opraviti peto islamsko dolžnost – dolžnost hadža oz. romanja v Mekko in Medino.

Po opoldanski molitvi se je začel uradni del svečanosti. Imami iz Slovenije so izvedli program, ki je vseboval prepevanje priložnostih ilahij (pobožne pesmi) in mevluda (spev o Muhammedu, a.s.). Zbrane vernike in vernice, ki so se zbrali v ogromen številu je najprej nagovoril Ibrahim Malanović, imam v Mariboru in muftijev namestnik.

Potem je tudi mufti dr. Nedžad Grabus nagovoril zbrane hadžije, vernike in vernice. V svojem nagovoru je izpostavil nekoliko pomembnih nasvetov glede opravljanja pete islamske dolžnosti. Spregovoril je tudi nekaj besed o napredku Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji v preteklih letih. Izrazil je svoje zadovoljstvo z doseženimi rezultati v preteklih letih. Ob koncu je zadolžil letošnje romarje, da se spomnijo na svetih mestih kamor odhajajo muslimanov v Sloveniji, Islamske skupnosti in posebej projekta izgradnja džamije v Ljubljani.

Po uradnem delu svečanosti je sledilo druženje hadžijev Slovenije. Ob tej priložnosti so se lahko zbrani verniki in vernice družili, izmenjavali izkušnje in se poslovili in zaželeli srečno pot letošnjim romarjem.

V organizaciji Ministrstva za hadž bodo hadž opravili:

 

 1. Sead ef. Karišik,
 2. Senad ef. Karišik,
 3. Munzir ef. Čelenka,
 4. Mustafa ef. Gavranović,
 5. Mehmed Kreštić,
 6. Esad Mulalić,
 7. Raif Šarku,
 8. Besim Malanović,
 9. Esad Mujičić,
 10. Raif Ibrišimović,
 11. Atif Rekić,
 12. Suvad Mehić,
 13. Nazif Salanović,
 14. Ćamil Suljkanović,
 15. Sulejman Zulić,
 16. Jasmin Batić,
 17. Muzafer Rovčanin,
 18. Safet Hodžić,
 19. Đelil Saliji,
 20. Ahmet Begović,
 21. Mirzet Kugić,
 22. Zejnula Bilali,
 23. Sejad Alešević,
 24. Kasim Ibrišimović,
 25. Jusuf Bajrić,
 26. Zuhad Hatić,
 27. Abdurahman Emini,
 28. Isak Veliji.

 

V organizaciji Al Kirama bodo hadž opravili:

 

 1. Mumin Kedić,
 2. Fatima Kedić,
 3. Munib Crnkić,
 4. Nazme Šerifoski,
 5. Mohamed Jokhadar,
 6. Sulejman Kuduzović,
 7. Hatka Duraković,
 8. Abdulhalim Šabani,
 9. Hazbije Šabani,
 10. Kabir Han Majid.

peto-srecanje-hadzijev-slovenije-1

peto-srecanje-hadzijev-slovenije-2

peto-srecanje-hadzijev-slovenije-3

peto-srecanje-hadzijev-slovenije-4

peto-srecanje-hadzijev-slovenije-5