trbovlje-6

SVEČANO ODPRT NOVOZGRAJENI OBJEKT V TRBOVLJAH

Trbovlje, 02. oktober 2010, (MINAS) – V soboto, 2. oktobra 2010, je bila v Delavskem domu v Trbovljah organizirana svečanost ob svečani otvoritvi novozgrajenih prostorov Islamske skupnosti na naslovu Neža 19 v Trbovljah.

Ob tej priložnosti se je zbralo okrog petsto glava množic. Svečanosti se je udeležil mufti dr. Nedžad Grabus, njegov namestnik Ibrahim ef. Malanović,direktor Urada za verske skupnosti g. Aleš Gulič, direktor občinske uprave Občine Trbovlje mag. Boris Moškon, glavni imam Zagrebške džamije hafiz Aziz Alili, tajnik Mešihata IS na Hrvaškem g. Ahmed Ikanović, imami s področja Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, predsedniki izvršilnih odborov, člani Zbora IS, donatorji in številni drugi, člani, simpatizerji in prijatelji Islamske skupnosti.

Za kulturni del programa je poskrbel mladi bosanski umetnik Zejd Šoto s prepevanjem ilahij in kasid (pobožne pesmi).

Odbor Islamske skupnosti oz. Džemat Trbovlje je sestavni del Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil ustanovljen 31. oktobra 1993, ko je bil organiziran prvi zbor tega džemata. Na omenjenem zboru so prisostvovali takratni predsednik Mešihata za Hrvaško in Sloveniji Ševko Omerbašić, tajnik Mešihata g. Ahmed Ikanović, ljubljanski imam Muris Hadžibaščaušević, trbovljeski župnik Franc Mlakar in drugi. Prvi predsednik džemata je bil g. Ibrahim Fazlić. Leta 1994, so muslimani v Trbovljah kupili objekt za opravljanje verskih dolžnosti na naslovu Neža 19. Zaradi slabega stanja objekta so ga leta 2002, popolnoma porušili in začeli z izgradnjo novega objekta na isti lokaciji. Izgradnja je trajala vse do leta 2010. V Džematu Trbovlje je kot imam delal Ismail ef. Redžić in sicer od leta 1994 do 2007, ko se je upokojil. Od leta 2008 naprej, imamsko službo v Trbovljah opravlja Mustafa Gavranović.

Na svečanosti v Delavskem domu prisotne je najprej nagovoril predsednik izvršilnega odbora g. Ahmet Hegić, ki se je zahvalil vsem tistim, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izgradnji objekta Islamske skupnosti v Trbovljah. Za njega je bil to eden od najlepših dni v življenju.

Zbrane je pozdravil namestnik muftija g. Ibrahim Malanović.

Trbovljeski imam Mustafa Gavranović v svojem pozdravnem nagovoru je izrazil svoje zadovoljstvo z doseženim ciljem. Pot po kateri so prehodili je bila težka, vendar častna in koristna. Trudili se bodo še naprej promovirati dialog, sožitje in razumevanje med ljudmi je s čestitkami sklenil imam Gavranović.

Direktor Urada za verske skupnosti g. Aleš Gulič se je kot domačin oz. Trboveljčan spomnil dogodkov iz preteklosti, ki jih je preživel skupaj z večino zbranih someščanov. Izrazil je svoje zadovoljstvo in čestital Islamski skupnosti in muslimanom v Trbovljah za dosežen cilj oz. zgrajen objekt v katerem bodo lahko prakticirali svoje dolžnosti in obveze.

Mufti dr. Nedžad Grabus je v svojem nagovoru spomnil na nekatera zgodovinska dejstva na podlagi katerih je lažje razumeti položaj muslimanov v Sloveniji. Med drugim je povedal:

„Danes je za Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji in posebej za naš džemat v Trbovljah velik dan. Objekt za potrebe Islamske skupnosti v Trbovljah smo začeli graditi leta 2002.

Izgradnja se ne bi mogla realizirati brez vodilnih oseb v džematu Trbovlje. Zato se jim iskreno zahvaljujemo za trud, ki so ga vložili, materialna sredstva in čas, ki so se ga odrekli zaradi tega, da bi bil prostor Islamske skupnosti v Trbovljah lepši, ustreznejši in ugodnejši.

Kaj za nas pomeni molilnica v Trbovljah?

To je edini prostor v katerem se organizirajo programi in vsebine Islamske skupnosti v Trbovljah. Članstvo Islamske skupnosti je zelo heterogeno, tako je tudi v Trbovljah. Večina članov so po poreklu iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova. No, vsakodnevno je več članov, ki so bili rojeni in odrasli v Sloveniji. Zato je naša obveza, da razvijamo programske vsebine, ki bodo koristile najširšem krogu članov Islamske skupnosti. Torej, primarni cilj delovanja Islamske skupnosti je pomoč članom Islamske skupnosti, da prakticirajo in izražajo svoje versko prepričanje. To delovanje se manifestira skozi skupno opravljanje molitve, organiziranje različnih izobraževalnih vsebin za otroke, mladino in odrasle, obeleževanje muslimanskih praznikov, druženje in drugo. Skozi te aktivnosti krepimo svojo pripadnost veri islamu in Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Eno od pomembnejših vlog na sploh neke verske skupnosti je njeno splošno koristno delo. V demokratičnih društvih je vloga verskih skupnosti postala posebej pomembna v izpolnjevanju izobraževalnih, kulturnih in humanitarnih funkcij v družbi. Mi v Islamski skupnosti se trudimo odgovoriti svoji nalogi. Na žalost, še vedno nismo prepoznani kot partner s strani odgovornih oseb v vladi. Prepričani smo, da se bo tudi to sčasoma spremenilo, ker je ignoranca problema Islamske skupnosti v Sloveniji dolgoročno ne vzdržna. Islamska skupnost nima nikakršne pomoči s strani države: ne za kulturne, ne za izobraževalne in ne za humanitarne dejavnosti. Ne glede na to, mi se trudimo razvijati vsebine, ki bodo pomagale tudi širši družbeni skupnosti, da se seznani z našim delom. Civilizacija, ki jo živimo je globalnega karakterja. Pogosto slišimo zelo različne tone o tem kaj je dialog, spopad, mirno so življenje in drugo. Samo razumevanje vere, ki širi medsebojno razumevanje in spoštovanje vseh človeških bitij in spoštovanje različnosti lahko računa na spoštovanje in uspeh v modernem svetu. Zato je naša obveza, čeprav je zelo zamegljena slika o islamu na Zahodu – da ne rečem izkrivljena, delati in živeti v duhu kur’anskega sporočila:

»Ljudje, iz moškega in ženske smo vas Mi ustvarili in v plemena in narode naredili (razdelili), da bi se spoznavali. Od vas je pri Bogu najplemenitejši ta, ki se Njega najbolj boji! Allah vse ve in je obveščen.« (Kur’an, 49 – 13)

»A ti na Pot Gospodarja svojega pozovi z modrostjo in lepim nasvetom in z njima ti razpravljaj na najlepši način! Res, tvoj Gospodar najboljše ve , kdo je skrenil z Njegove Poti, in On najboljše pozna one, na Pravi Poti napotene. (Kur’an, 16 – 125)

Izzivi pred katerimi se nahaja človeštvo so naše skupne skrbi. Država skrbi o spremembah zakonov in spoštovanju zakonitosti. Naša obveza je izpolniti svojo dolžnost, pokazati, da se splača biti vernik, vernik, ki bo veselje svojemu sosedu, sodelavcu in ne strah in grožnja, katere se bodo ljudje izogibali  in strahovali. Zato je moje sporočilo vsem članom Islamske skupnosti v Sloveniji, posebej pa imamom in aktivistom, da vložimo dodatni napor v afirmaciji univerzalnih vrednot islama, da se osvobodimo »lokalizmov«, ki nam pogosto onemogočajo integracijo v širšo družbeno skupnost”, je sklenil mufti Grabus.

Po končani prireditvi v dvorani Delavskega doma so se zbrani odpravili proti objektu Islamske skupnosti, ki sta ga svečano odprla g. Ahmet Hegić in g. Šefik Šabanović kot največja donatorja pri sami izgradnji objekta. Na prireditvi je bila izrečena posebna zahvala tudi Džematu Koper, ki je veliko prispeval pri realizaciji tega projekta. Sledila je opoldanska molitev in druženje zbranih gostov in domačinov v Trbovljah.

trbovlje-1

trbovlje-2

trbovlje-3

trbovlje-5

trbovlje-6

trbovlje-4