posvet-predstavnikov-islamske-skupnosi-1

52. POSVET PREDSTAVNIKOV VERSKIH SKUPNOSTI

Urad Vlade RS za verske skupnosti je v sredo, 29. 9. 2010, organiziral 52. posvet predstavnikov verskih skupnosti. Vodil ga je direktor Urada Aleš Gulič, udeležilo se ga je 27 predstavnikov 20 verskih skupnosti.

V imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji sta se posveta udeležila muftijev namestnik Ibrahim Malanović in tajnik Nevzet Porić. Uvodoma je pravnik Urada g. Davor Lekić povzel temeljne točke odločbe Ustavnega sodišča, ki se nanaša na Zakon o verski svobodi (zakon). Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetim na zahtevo Državnega sveta, aprila letos odločilo, da se razveljavijo nekatere določbe zakona, ter da nekatere določbe zakona in nekaterih drugih zakonov niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ob tem pa ni obravnavalo vseh členov iz zahteve. Obrazložil je spremembe, ki bodo v letu dni po objavi odločbe začele učinkovati in se nanašajo na registracijo verskih skupnosti ter na zaposlovanje duhovnikov za izvajanje verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in zaporih.

V nadaljevanju so bili k razpravi povabljeni predstavniki verskih skupnosti, ki so predstavili svoje poglede na odločitve Ustavnega sodišča ter na sedanjo in prihodnjo ureditev področja verske svobode in položaja verskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Izraženi so bili različni pogledi in stališča, mnogi predstavniki verskih skupnosti pa so izrazili željo, da bi bili obveščeni in vključeni v razpravo o morebitni novi zakonodaji na tem področju.

Urad je ob tem vse prisotne pozval, da svoje mnenje, ki so ga nekateri sicer že predstavili na posvetu, čimkonkretneje, osebno ali pisno posredujejo Uradu.

Več o tej temi si lahko preberete v člankih DELA in DNEVIKA, ki sta bila objavljena 30. septembra 2010:

posvet-predstavnikov-islamske-skupnosi-1

posvet-predstavnikov-islamske-skupnosi-2