dr_grabus5

SPOROČILO ZA JAVNOST: MUFTI DR. NEDŽAD GRABUS V DRUGI MANDAT

 

Sarajevo, 11. april 2010, (MINAS) – V nedeljo, 11. aprila 2010, je v Sarajevu zasedal Zbor Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki je potrdil drugi mandat dr. Nedžadu Grabusu na mestu ljubljanskega muftija.

 

 

Dr. Nedžad Grabus je bil imenovan na mesto ljubljanskega muftija 29. aprila 2006, na podlagi predloga Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in predloga reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića za obdobje štirih let. Ker se 28. aprila 2010, izteče prvi mandat dr. Grabusu so bile najprej opravljene volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki so potekale, 21. marca 2010, v Ljubljani. Dr. Nedžad Grabus je bil z absolutno večino ponovno izbran za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Zbor Islamske skupnost v Republiki Sloveniji je potem poslal predlog reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću, da predlaga Zboru Islamske skupnosti v BiH, da na svojem zasedanju podaljša mandat dr. Nedžadu Grabusu na mestu ljubljanskega muftija. To se je tudi zgodilo. Enoglasno je bil sprejet predlog reisu-l-uleme dr. Mustafa Cerića in je podaljšan mandat dr. Nedžadu Grabus za nadaljnja štiri leta.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić ob predstavitvi svojega predloga, da se dr. Nedžadu Grabusu podaljša mandat je članom Sabora Islamske skupnosti v BiH med drugim povedal, da je dr. Nedžad Grabus oseba, ki lahko opravlja tudi druga dela ter, da je izobražen in usposobljen tudi za druga področja delovanja. Ko sta se pogovarjala o tem ali naj nadaljuje drugi mandat je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić opazil, da bi se dr. Grabus želel pogovarjati o možnosti njegove vrnitve v Sarajevo oziroma na Fakulteto islamskih znanosti kjer predava predmet Akaid (islamsko dogmatiko).  Potem je povedal, da ima on kot reisu-l-ulema zahtevo, da mufti dr. Nedžad Grabus nadaljuje še en mandat na mestu ljubljanskega muftija. »Na moje zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh vas, spoštovani člani Sabora, se je mufti dr. Nedžad Grabus odločil, da nadaljuje svoj drugi mandat na mestu ljubljanskega muftija. Zato predlagam vsem članom Sabora Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, da podprete moj predlog in podaljšate mandat muftiju dr. Nedžadu Grabusu za nadaljnja štiri leta«, je med drugim povedal reisu-l-ulema.

Pred glasovanjem je predsednik Sabora g. Edhem Bičakčić omogočil vsem zbranim, da diskutirajo o tem predlogu. Vsi tisti, ki so se prijavili za besedo so pohvalno in z velikim spoštovanjem govorili o dr. Grabusu in ga prosili, da nadaljuje svoje delo, ki ga je začel v Sloveniji ter, da je lahko Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, ki jo vodi dr. Grabus, primer ostalim muslimanom v regiji kako in kakšen način se lahko dela oziroma organizira skupnost.

Sledilo je glasovanje. Drugi mandat dr. Nedžada Grabusa na mestu ljubljanskega muftija je bil izglasovan enoglasno. Sledila je čestitka najprej reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, potem ostalih muftijev in članov Sabora.

Mufti dr. Nedžad Grabus se je zahvalil za zaupanje, ki mu je ponovno dano. Obljubil je da se bo prizadeval in tudi v prihodnje vodil Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji kot je do sedaj. Ni se mogel izogniti velikega projekta Islamske skupnosti v Sloveniji – izgradnje džamije v Ljubljani. Povedal je da pričakuje pomoč pri realizaciji tega projekta tudi iz Bosne in Hercegovine. Ponosen je na dejstvo, da so muslimani v Sloveniji uspeli zbrati 2,5 miliona evrov za ta projekt je ob koncu sklenil dr. Grabus.

Imenovanje muftija je regulirano s Statutom Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in Ustavo Islamske skupnosti v BiH. Tako je za muftija lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko islamsko izobrazbo, vsaj deset (10) let neprekinjenega dela v Islamski skupnosti, da govori slovenski jezik ter aktivno obvlada arabski jezik in vsaj en svetovni jezik ter je ugledna oseba, ki uživa zaupanje muslimanov v Republiki Sloveniji. Muftija imenuje in razrešuje dolžnosti Sabor Islamske skupnosti v BiH na predlog reisu-l-uleme, predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji pa Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Dr. Nedžad Grabus je rojen leta 1968, v Travniku, BiH. Osnovno šolo je končal v rojstnem kraju. Srednjo teološko šolo Gazi Husrev-begovo medreso je vpisal 1983, ki jo je kot zlati maturant končal leta 1987. Po končani srednji šoli je odslužil obveznost služenja vojaškega roka. Po vrnitvi iz vojske je leta 1988 izredno končal srednjo lesarsko šolo zaradi vpisa na Pravni fakulteto, ker takrat niso priznavali medreso. Zaradi vojne v BiH je študij na Pravni fakulteti prekinil na drugem letniku. Istočasno je kot redni študent obiskoval Fakulteto za islamske znanosti. Zaradi vojne v BiH je diplomiral leta 1994. Po diplomi je istočasno  obiskoval podiplomski študij na Filozofski fakulteti in uspešno opravil vse izpite leta 1999 ter na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu. Magistriral je na Fakulteti islamskih znanosti leta 2001, doktoriral pa leta 2008. Avtor je številnih člankov in tekstov iz področja Akaida (islamska dogmatika). Prevedel je številne tekste in knjige kot so Islam od Fazlur Rahmana, Imigracija in asimilacija, izkušnja bosanskih muslimanov v Čikagu od Senada Agića in drugo. Sodeloval je na številnih konferencah, znanstvenih srečanjih in simpozijih v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, Evropi in svetu. Dr. Nedžad Grabus je poročen in je oče treh otrok.

dr_grabus1

dr_grabus2

dr_grabus3

dr_grabus4

dr_grabus5