skupscina_dzemata2

USPEŠNO ORGANIZIRANA SKUPŠČINA DŽEMATA LJUBLJANA

Ljubljana, 14. februar 2010 (MINAS) – V nedeljo, 14. februarja 2010, po opoldanski molitvi je bila organizirana redna letna skupščina Džemata Ljubljana, ki je potekala v prostorih Islamske skupnosti na naslovu Cesta Andreja Bitenca 70 v Ljubljani.

 

Skupščino je vodil predsednik Izvršilnega odbora h. Midhat Alagić, ki je najprej predstavil poročilo o delu Izvršilnega odbora v letu 2009. V drugi točki dnevnega reda je blagajnik h. Safet Jakupović predstavil finančno poročilo Odbora Islamske skupnosti Ljubljana, ki je posloval pozitivno v letu 2009. Vse obveznosti iz naslova kredita za objekt na naslovu Cesta Andreja Bitenca 70 so bile pravočasno poplačane.

Potem je h. Zilhad Kudić kot podpredsednik Izvršilnega odbora predstavil poročilo o vseh delih na objektu Islamske skupnosti kot tudi o prostovoljnem delu na različnih projektih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Imam Senad Karišik je predstavil imamsko poročilo o vseh aktivnostih, ki jih je skupaj z Mešihatom in ostalimi vero-učitelji izvajal v letu 2009. Izrazil je svoje zadovoljstvo z doseženimi rezultati. Pričakuje, da se bodo aktivnosti v prihodnosti še povečale ter, da bodo člani Islamske skupnosti imeli več možnosti za izobraževanje iz področja vere kot tudi udeležbo v drugih različnih aktivnostih.

Mufti dr. Nedžad Grabus je pohvalil delo članov Izvršilnega odbora in imama Senada Karišika. Zadovoljen je z doseženimi rezultati. Posebej je pohvalil delo h. Midhata Alagića, podpredsednika Zilhada Kudića, blagajnika Safeta Jakupovića in seveda imama Senada Karišika. Vesel je, ker je džemat Ljubljana napredoval v vseh segmentih. Zato je čestital vsem aktivistom in se jim zahvalil za podporo pri projektih Islamske skupnosti. V nadaljevanju je spregovoril o projektu izgradnje džamije v Ljubljani, ki je končni cilj džemata Ljubljana kot tudi celotne Islamske skupnosti v RS.

Poročilo o delu kot tudi finančno poročilo Odbora Islamske skupnosti Ljubljana je bilo enoglasno sprejeto.

skupscina_dzemata1

skupscina_dzemata2

skupscina_dzemata3