tribuna_remzija2

TRIBUNA: »POSLAN SEM, DA IZPOPOLNIM PLEMENITE ČLOVEŠKE ČUDI«

Ljubljana, 19. februar 2010, (MINAS) – V petek, 19. februarja 2010, je bila organizirana tribuna o hadisu Božjega poslanca Muhammeda, a.s.: »Poslan sem, da izpopolnim plemenite človeške čudi«. Temo je predstavil g. Remzija Pitić, direktor Radia Islamske skupnosti v BiH – Bir.

 

Pred začetkom je prisotne najprej pozdravil mufti dr. Nedžad Grabus. Izrazil je svoje zadovoljstvo z dejstvom, ker je bilo prvič ponujena možnost, da ljudje učijo o poslancu Muhammedu, a.s., skozi organiziranje tovrstnih tribun. Potem je izrazil dobrodošlico g. Remziji Pitiću v Slovenijo. Po muftijevih besedah je zelo pomembno to s čim se ukvarja g. Pitić. Ljudje lahko dobijo informacijo iz prve roke. Prvič imamo priložnost, da poslušamo program, ki ga urejajo osebe, ki nimajo dilem o svoji opredelitvi. Tema o kateri bo g. Pitić je zelo inspirativna. Zato je svojo pozdravno besedo sklenil z zahvalo g. Pitiću za prihod in pripravljenost, da sodeluje v ciklusu tribun o Božjem Poslancu, a.s.

Na samem začetku je g. Pitić predlagal, da se izreče molitev oziroma sura Fatiha dvema osebama, ki sta zaznamovala njegovo znanje o Muhammedu, a.s. Muhammed Hamidullah nam je veliko pomagal, da spoznamo življenje Muhammeda, a.s., kot tudi Mustafa Akad. Po njegovih besedah sta te dve osebi zaznamovale njegovo znanje o Muhammedu, a.s. V nadaljevanju je govoril o nekaterih dimenzijah, ki so Muhammeda, a.s., opisovale kot navadnega človeka. Omenil je nekoliko zanimivih primerov. Potem je nadaljeval svoje izlaganje o imenih Muhammeda, a.s. Tako je najprej omenil ime Ahmed, ki je najbolj hvaležen. Ime Muhammed ima isti pomen. Hvaležen človek je hvaležen Kozmusu in človeku. Zakaj je moral biti najbolj hvaležen? Zato ker je Bog ustvaril svet zaradi njegove hvaležnosti. Ime Mustafa pomeni izbrani. Muhammeda je izbral Vzvišeni Bog. Omenil je tudi ime Hatemu-l-enbija – pečat poslanikov. Za g. Pitića je najbolj pomembno ime, ki ga je pridobil v Mekki med mnogobožci El-Emin, ki pomeni pravični. Da si lahko medsebojno zaupamo, mora obstajati pravičnost med nami. To ime je napotek za vsakega muslimana in muslimanko, ki ga moramo imeti vedno pred seboj. Muhammed, a.s., je celo svoje življenje gradil zaupanje. On ni skrbel za rezultat temveč za tisto kar je delal. Zavedal se je, da bo rezultat gledal Vzvišeni Bog.

Kar se tiče medinskega obdobja je g. Pitić izpostavil neuspelo romanje, ko se je Muhammed, a.s, odpravil s skupino vernikov v Mekko. Pred vstopom v mesto so jih dočakali predstavniki Mekke in jim sporočili, da ne morejo vstopiti v mesto. Zato so podpisali pogodbo v kateri so definirali, da bodo hadž oziroma romanje opravili naslednje leto. Zato je izpostavil njegovo potrpežljivost, ki jo je imel kot Božji Poslanec. Po njegovih besedah je bila misija Muhammeda, a.s., ena od najtežjih misij vsega človeštva.

Po končani predstavitvi je sledil pogovor, vprašanja in različna razmišljanja publike o Muhammedu, a.s., kot Božjem poslancu.

tribuna_remzija1

tribuna_remzija2

tribuna_remzija3