Urad_sprejem_2

SPREJEM ZA PREDSTAVNIKE VERSKIH SKUPNOSTI

Urad Vlade RS za verske skupnosti je v sredo, 9. 12. 2009, v predsedniški palači v Ljubljani priredil tradicionalni praznični sprejem, ki se ga je udeležilo 44 predstavnikov 25 cerkva in drugih verskih skupnosti. Prisotna sta bila tudi predsednik Komisije za dialog z verskimi skupnosti akad. dr. Boštjan Žekš ter ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal.

 

V imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji sta se sprejema udeležila mufti dr. Nedžad Grabus in tajnik Nevzet Porić.


 

Direktor Urada Aleš Gulič je v pozdravnem nagovoru dejal, da se je Urad odločil ohraniti prijazen običaj, da se vsaj enkrat na leto sreča s predstavniki verskih skupnosti v bolj sproščeni obliki. Nato je spregovoril o delu Urada v zadnjem obdobju, ki je bilo, poleg vseh rednih delovnih obveznosti, osredotočeno predvsem na vodenje registra in postopka za registracijo verskih skupnosti.


 

Poudaril je, da stroka zaenkrat ni razgrnila celovitega pogleda na odnose med slovensko državo in slovenskimi verskimi skupnostmi. »V tem trenutku Slovenija nima niti kolikor toliko celovitega opisa, kaj šele premisleka o zadevah, ki se tičejo tega dela življenja, zato je poniglavo pričakovati, da bo izvršna oblast kakovostno urejala odnose med državo in verskimi skupnostmi.«


 

Ob zaključku je poudaril, da so »časi in prostori, ki jih živimo takšni, da marsikomu preblisne, da bi šel po bližnjici surovosti, nepravičnosti, bi prikrojil pravo za trenutek, da bi zamižal, udaril. Zato je treba na vrednote, zaradi katerih smo se pred dvema desetletjema odločili za takšno državo in za takšno ustavo, še bolj paziti, kot v časih blagostanja, ko ni tako očitna potreba po skrbi za sočloveka in svoj mir – ampak zavedati se je treba, da se v t.i. dobrih okoliščinah rojevata brezbrižnost in pohlep. Tudi pravice in svoboščine očitno niso dane enkrat za vselej in ne postanejo kar same po sebi umevne. Ta etični manko je zdaj naša skupna skrb, skrb vseh, vernih in nevernih, vseh, ki imamo vest, vseh, ki hočemo biti ljudje, – in zato nam ni , da bi pomislili, da bi se kdo koga moral bati ali celo da bi kdorkoli kogarkoli strašil.«


 

Večer je minil v vzdušju prijetnega druženja med predstavniki različnih verskih skupnosti.

 

Urad_sprejem_1

 

Urad_sprejem_2