1.jpg

SVEČANA OTVORITEV MESDŽIDA V SEŽANI

Sežana, 20. junij 2009, (MINAS) – V soboto, 20 junija 2009, je bila organizirana svečana otvoritev prostorov Islamske skupnosti v Sežani.

 

 

Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je 12. decembra 2005, sprejel odlok s katerim je omogočil organizacijo Odbora Islamske skupnosti v Sežani. Sledila je registracija pri Uradu za verske skupnosti Vlade Republike Slovenije, ki je registriral Odbor Islamske skupnosti v Sežani, 26. junija 2006, kot sestavni del Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Prostori mesdžida so bili kupljeni, 28. aprila 2009. Potrebno jih je bilo preurediti ter zgraditi abdesthano (prostor za umivanje). Vse to je bilo končano v dobrem mesecu dni ob nesebični pomoči članov Islamske skupnosti v Sežani posebej pa Zulbehara Kazimoskeg in Asima Iriškića.

 Zaradi ogromnega števila udeležencev je bila svečanost organizirana v dvorani Obrtne zbornice na Kraški ulici 6 v Sežani. Program so izvedli imami iz Slovenije: Ifet Suljić, Ramo Muzaferović, Fahrudin Smajić, Sead Karišik, Senad Karišik, Mustafa Gavranović, Samir Jusić, Nevres Mustafić, Redžep Hodžić in muallima Ela Porić. Svečanosti se je udeležil muftijev namestnik Ibrahim Malanović, predsedniki izvršilnih odborov iz Ljubljane hadži Midhat Alagić, iz Maribora hadži Hilmo Avdić, iz Postojne h. Zahid Mehić, iz Kopra hadži Zijad Svraka, član Zbora IS g. Liman Ajdinoski in drugi.

 V začetku je najprej prisotne pozdravil imam Šaban Kazimoski, ki opravlja imamsko dolžnost v džematu Sežana. Vsem skupaj je zaželel iskreno dobrodošlico in je izrazil svoje zadovoljstvo in veselje, da so končno v Sežani uspeli priskrbeti prostore v katerih bodo lahko izvajali verske aktivnosti. Zahvalil se je vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali realizacijo tega projekta. Posebej se je v svojem imenu in imenu Izvršilnega odbora medžlisa Islamske skupnosti Sežana zahvalil vodstvu Islamske skupnosti na čelu z muftijem dr. Nedžadom Grabusom, ki je imelo posluha za vse zahteve in prošnje muslimanov, ki živijo v Sežani in okolici.

 Svečanosti se je udeležil glavni župnik iz Sežane g. Aleksander Skapin, ki je na kratko pozdravil prisotne. Zahvalil se je za povabilo in izrazil svoje veselje, da je tudi Islamska skupnost dobila svoje prostore v Sežani. Po njegovih besedah si vsak človek zasluži primerno in dostojno mesto kjer bo lahko manifestiral in prakticiral svojo vero. Pričakuje, da bo sodelovanje med Islamsko skupnostjo in Katoliško cerkvijo v Sežani še naprej plodno in koristno. Čestital je muslimanom v Sežani na novem začetku in novi pridobitvi oz. odprtju novih prostorov.

 V imenu župana g. Davorina Terčona se je svečanosti udeležil g. Rudolf Pečar, predsednik odbora za kulturo Občine Sežana. Svoj nagovor je začel z muslimanskim pozdravom »Esselamu alejkum« za kar je pobral ogromen aplavz zbranih vernikov in vernic. V imenu Občine Sežana je čestital predstavnikom Islamske skupnosti zaradi nakupa in otvoritve novih prostorov. Prepričan je, da bodo muslimani in Islamska skupnost obogatila družbo v kateri živimo oz. mesto Sežana, ki je odprto za vsakogar.

 Ob koncu je tudi mufti dr. Nedžad Grabus kot slavnostni govornik nagovoril prisotne. Zahvalil se je hadži Šemsi Aleševiću kot največjemu donatorju za nakup prostorov v Sežani, imamu Šabanu Kazimoskem, predsedniku hadži Ahmedu Salkoskem in hadži Remziju Deralieskem kot prvem pobudniku in organizatorju Islamske skupnosti v Sežani za ves trud in pripravljenost, ki so jo vložili v projekt nakupa in obnove prostorov v Sežani. Povedal je tudi, da Islamska skupnost v Republiki Sloveniji ni misijonarska skupnost temveč se ukvarja predvsem z ljudmi, ki so bili rojeni v islamu in so prišli v Slovenijo iz različnih krajev. Naša poglavitna naloga je nuditi ljudem pogoje za lažje prakticiranje vere in skrbeti za duhovno dimenzijo življenja. Veseli me, da imamo kot Islamska skupnost zelo dobre odnose z drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, Rimskokatoliško, Evangeličansko in Pravoslavno cerkvijo. Upam, da bo tako tudi v Sežani. Dovolite mi, da omenim kur’anski stavek v katerem Bog pravi: »O ljudje! Mi vas ustvarjamo iz enega moža in ene žene. Delimo vas na ljudstva in plemena, da bi se spoznali. Pri Allahu je najvišji tisti, ki se Ga najbolj boji. Allah resnično vse ve in nič mu ni skrito«. (Kur’an, 49 – 13) Božja volja je bila, da smo se rodili v določeni družini, da smo se rodili v določenem okolju: islamskem, krščanskem, judovskem ali katerem drugem. Celo svojega imena nismo sami izbrali. Vsi smo ljudje, ki imamo podobne potrebe. Zato je treba izkoristiti priložnost, da se čimbolj spoznamo med seboj, je sklenil mufti Grabus ob čestitki zbranim Sežančanom in Sežančankam za nakup in odprtje novih prostorov.

 Tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nevzet Porić je pred koncem svečanosti ponudil zbrani množici možnost, da se potegujejo za privilegij odprtja mesdžida v Sežani s prispevkom določene vsote denarja. Prva ponudba je bila tisoč evrov. Ponudbe so se vrstile do 5.000,00 evrov, ki jih je ponudil Nevrus Demiroski. Ko je bilo že skoraj konec zbiranja ponudb in so vsi mislili, da bo g. Demiroski odprl mesdžid v Sežani se je oglasila hadži Senija Alešević iz Ljubljane, ki je ponudila več kot pet tisoč evrov v imenu svojih otrok. Zbrana glava množica se je dvignila na noge in začela tekbir (posebna krajša molitev), ki je označil zmagovalca oziroma zmagovalko, ki je ponudila najvišjo donacijo, ki ji je priskrbela privilegij, da je lahko prva odprla mesdžid v Sežani in se na ta način vpisala v zgodovino džemata v Sežani.

 Zbrani verniki in vernice so se odpravili do prostorov Islamske skupnosti v Partizanski 70 na čelu z hadži Senijo Alešević, ki je prepustila svojemu sinu Bilalu, da je lahko odklenil vrata novega mesdžida. Kot znak zahvale in pozornosti je mufti dr. Nedžad Grabus v imenu Islamske skupnosti v Sloveniji podaril izvod Kur’ana družini Alešević, ki ga je prevzel sin Bilal.

 Sledila je opoldanska molitev, ki jo je vodil mufti dr. Nedžad Grabus.

 

ISKRENE ČESTITKE MUSLIMANOM V SEŽANI ZA NAKUP IN OTVORITEV NOVEGA MESDŽIDA V PARTIZANSKI ULICI 70 V SEŽANI!

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg