zemzem pri muftiji1.jpg

MUFTI DR. NEDŽAD GRABUS SPREJEL PREDSTAVNICE ZEMZEMA

Ljubljana, 04. februar 2009, (MINAS) – V sredo, 04. februarja 2009, je mufti dr. Nedžad Grabus sprejel predsednico Ženskega združenja Zemzem hadži Elviro Alagić in članico Izvršilnega odbora ŽZ Zemzem hadži Elo Porić.

Namen obiska predstavnic Zemzema je bil ta, da so se želele pogovoriti z muftijem dr. Nedžadom Grabusom o preteklih, sedanjih in bodočih projektih s katerimi se ukvarja Žensko združenje Zemzem. Čeprav niso obvezne so čutile potrebo, dolžnost in odgovornost ter muftiju dr. Nedžadu Grabusu predale Letno poročilo za 2008, Ženskega združenja Zemzem. V kratkih stavkih so predstavile projekte s katerimi so se ukvarjale v preteklosti. Z nekaterimi se še vedno ukvarjajo, ker so začele nekatere dolgoročne projekte, ki bodo trajali še nekoliko let. Posebej so ponosne na projekt štipendiranja otrok iz Srebrenice. Pred kratkim so dočakale, da je ena od študentk, ki so jih štipendirale končala univerzitetni študij in začela opravljati svoj poklic. To je Dževa Avdić. Ena štipendistka je pred diplomo in sicer Almira Kadić. Takoj po končanem študiju Dževe Avdić je ŽZ Zemzem začelo štipendirati drugo študentko in sicer Edino Hasanović. Trenutno Zemzem štipendira dve študentki s področja Srebrenice, Armino Efendić in Edino Hasanović.

Drugi projekt katerega so izpostavile je zbiranje sredstev za nakup zemljišča za izgradnjo džamije v Ljubljani. Do sedaj je Zemzem zbral 5.000,00 EUR za ta namen. Njihov cilj je postati zlati donator. Zlati donatorji so tisti, ki bodo prispevali 20 tisoč in več evrov za džamijo v Ljubljani.

In tretji projekt je Festival bosanske tradicionalne hrane, ki so ga že drugič organizirale v Ljubljani.

V prihodnosti nameravajo organizirati tretji Festival bosanske hrane nekje na prostem v Ljubljani. Veliko časa bodo posvetile v letu 2009, organizaciji in pripravi modne revije za pokrite ženske, ki jo bodo pripravile v začetku poletja. In tretji veliki projekt, ki ga izpostavljajo je izlet v Turčijo oz. Carigrad.

Zahvalile so se muftiju dr. Nedžadu Grabusu za dosedanjo podporo v vseh projektih, ki so jih organizirale. Pričakujejo, da se bo to sodelovanje še naprej dobro nadaljevalo.

Mufti dr. Nedžad Grabus je pohvalil delo Ženskega združenja Zemzem. Po njegovem mnenju je opazno naraščanje kakovosti v delovanju Zemzema. Obljubil je pomoč s svoji strani v vseh projektih kjer bo njegova pomoč potrebna. On meni, da Zemzem dela dobro stvar za ženski del džemata v Ljubljani. Zato pričakuje, da bodo s svojim delom, vztrajnostjo in dobro voljo tudi v prihodnosti delale za dobro džemata Ljubljana in na splošno Islamske skupnosti v Sloveniji.

zemzem pri muftiji1.jpg

 

zemzem pri muftiji2.jpg

 

zemzem pri muftiji3.jpg