urad.jpg

POSVET PREDSTAVNIKOV VERSKIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 05. november 2008, (MINAS) – V sredo, 05. novembra 2008, je Urad za verske skupnosti Vlade Republike Slovenije organiziral 48. posvet predstavnikov verskih skupnosti. V imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji sta se posveta udeležila dr. Nedžad Grabus, mufti in Nevzet Porić, tajnik.

Tokrat je beseda tekla o sovražnem govoru. Po uvodnem pozdravu dr. Drage Čeparja, direktorja Urada za verske skupnosti je najprej spregovoril Boštjan Vernik Šetinc, Varuh človekovih pravic o »Pravni ureditvi in posledicah sovražnega govora« in Ilija Tomanić Trivundža s Fakulteta za družbene vede, ki je govoril o »Družbeni odgovornosti medijev«.

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta leto 2008 razglasila za Evropsko leto medkulturnega dialoga, ki ima med drugim za cilj poudarjanje medkulturnega dialoga kot priložnosti prispevanja k raznoliki in dinamični družbi. Sovražni govor na različnih ravneh družbe lahko močno ovira dialog. Predstavniki verskih skupnosti so pomemben faktor v promoviranju dialoga in razumevanja med ljudmi. Zato se je tudi Urad odločil za to temo.

V drugem delu posveta so bili predstavljeni ob fotografijah različni pohodi, ki jih je Urad za verske skupnosti organiziral v preteklem obdobju: Krn 2005, Istra 2007, Krn 2008 itd.