Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

objavlja

R A Z P I S

Za podelitev dveh enkratnih nagrad uspešnim študentom v študijskem letu 2007/2008

Nagrada se podeli študentki in študentu. Višina nagrade znaša 500 EUR za vsakega izbranega kandidata

 

 

Pogoji kandidatov/k za prijavo in izbiro na razpisu:

 1. Da je redni študent/ka na eni od slovenskih univerz;
 2. Da tekom študija ni ponavljal/a ali pavziral/a semestra oz. letnika;
 3. Da je v študijskem letu redno vpisan/a vsaj v 2. letnik študija;
 4. Da ima zaključene vse tekoče študijske obveznosti:
 5. Da ima povprečno oceno vseh izpitov vsaj 7,5;
 6. Da je mlajši/a od 26 let;
 7. Da je aktivni/a član/ica Islamske skupnosti v R Sloveniji.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. Potrdilo o statusu rednega študenta/ke oz. potrdilo vpisu v tekoče študijsko leto;
 2. Fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista;
 3. Seznam izpitov študijskega programa (lahko skupaj s tč. 4);
 4. Kopija potrjenih semestrov na fakulteti z opravljenimi izpiti in doseženo povprečno oceno;
 5. Potrdilo o članstvu v Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji (samostojno članstvo ali članstvo enega od staršev);
 6. Priporočilo imama ali predsednika izvršnega odbora medžlisa, kateremu kandidat/ka teritorialno pripada.

 

Študentom, ki so v študijskem letu 2008/2009 absolventi, se bodo šteli vsi opravljeni izpiti vključno s 3. oz. predzadnjim letnikom študija, če so v študijskem letu 2008/2009 vpisali absolventsko leto in v študijskem letu 2007/2008 naredili vsaj polovico izpitov po programu 4. oz. zadnjega letnika študija.

 

Vsak uspešno končan letnik prinaša dodatne točke.

 

Razpis velja štirinajst (14) dni od dneva objave na spletni strani Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

 

Rezultati razpisa bodo objavljeni najkasneje do 01. 12. 2008 na spletni strani Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, vsi prijavljeni kandidati pa bodo obveščeni pisno.

 

Vse prijave z razpisno dokumentacijo se morajo vložiti priporočeno po pošti ali osebno na naslov:

 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji

Grablovičeva 14

1000 Ljubljana

 

S pripisom »Prijava na razpis«

Nepopolna dokumentacija ne bo obravnavana!

 

Ljubljana dne 13. 11. 2008

Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.