faz1.JPG

PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT – DRŽAVNEGA PROGRAMA ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN

 

Ljubljana, 18. april 2008, (MINAS) – V petek, 18. aprila 2008 je bili v sklopu tedenske tribune v Islamski skupnosti predstavljen program Svit – državni program za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki.

 

Program sta predstavile Dominika Novak Mlakar, dr.med., koordinatorica CINDI Slovenija in vodja programa Svit, vodja področja za opuščanje kajenja (program opuščanja kajenja, svetovalni telefon za opuščanje kajenja, akcija Opusti kajenje in zmagaj) in Ajda Jelenc, univ.dipl. kulturologinja, Promocijska predstavnica CINDI Slovenija – komunikacijska in promocijska podpora programov. V uvodnem delu je spregovorila ga. Sebiha Fazlić, ki je govorila o pomembnosti zdravljenja oz. o zdravju na splošno.

CINDI Slovenija je enota preventive Zdravstvenega doma Ljubljana. Izvaja programe krepitve in promocije zdravja ter preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. CINDI je mednarodni program, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije.

Poslanstvo programa CINDI Slovenija je prispevati k ohranitvi in krepitvi zdravja in kakovosti življenja slovenskega prebivalstva. Prizadeva si zmanjšati smrtnost, obolevnost in umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni: bolezni srca in ožilja, raka, kroničnih bolezni dihal, poškodb, sladkorne bolezni in duševnih motenj in zmanjšati dejavnike tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni: zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, čezmerno telesno težo, nezadostno telesno dejavnost, tvegano pitje alkoholnih pijač, kajenje in duševni stres.

Aktivnosti so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščene in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja ter v aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad (preventivni pregledi, predavanja in delavnice v okviru zdravstvenih domov po Sloveniji, svetovalni telefon, akcije ozaveščanja). Aktivnosti izvaja v skladu z znanstvenimi izsledki in na osnovi lastnih raziskav, z uporabo interdisciplinarnega pristopa ter povezuje medicinska, družboslovna, naravoslovna, pedagoška in druga znanja, pri tem pa sodeluje s strokovnjaki z različnih področij. Izdaja didaktične in promocijske materiale na področju zdravega življenjskega sloga, predvsem na področju zdrave prehrane, gibanja, opuščanja kajenja in tveganega pitja, raka na debelem črevesu in danki. Deluje preko medijev, v ambulantah, šolah, v lokalnih skupnostih, na javnih površinah, na domu, skratka povsod, kjer doseže ljudi in lahko dosega učinke. Sodeluje z zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami, podjetji, različnimi družbenimi skupinami, Ministrstvom za zdravje in drugimi resorji ter posamezniki.

 

 

faz2.JPG

 

faz3.JPG

 

faz4.JPG

 

faz5.JPG