slov_jav1.jpg

ISLAM IN MUSLIMANI V SLOVENSKI JAVNOSTI – TRIBUNA

 

Ljubljana, 28. marec 2008, (MINAS) – V petek, 28. marca 2008 je bila organizirana tribuna v Ljubljani z nazivom »Islam in muslimani v slovenski javnosti«. Temo je predstavila dr. Anja Zalta, raziskovalka in profesorica Sociologije religije na Primorski univerzi v Kopru.

 

V svojem predavanju je najprej predstavila nekatera pomembna zgodovinska dejstva, ki so vplivala na kreiranje slike o islamu in muslimanih. Tako je najprej omenila turške vpade, ki so se zgodili leta 1409 v Metliki. Omenila je tudi nekatera literarna dela v katerih je bil omenjen islam in muslimani kot so dela Primoža Trubarja, Franceta Prešerna, Antona Aškerca, Josipa Jurčiča in drugih. Vedno je bila uporabljena beseda »Turek« za tiste druge. Torej, označevala je drugačnost in je pogosto bila uporabljena kot kletvica. Na podlagi tega so se gradili stereotipi, ki jih Slovenci imajo do islama. V Sloveniji obstaja zelo majhno število študij ali raziskav povezanih s to temo. Po besedah dr. Anje Zalte se situacija iz leta v leto izboljšuje. Slovenska nestrpnost do muslimanov ni osamljena v Evropi, tudi v drugih državah obstaja nestrpnost. Veliko dejavnikov je, ki proizvajajo različne stereotipe do islama in muslimanov. Na prvem mestu je zgodovinski dejavnik potem teroristični napadi, novinarska senzacija, konstantne manipulacije medijev itd. Ob koncu je povedala da je analizirala članke o islamu in muslimanih, ki so bili objavljeni leta 2002 v Sloveniji. Skoraj 80% člankov je bilo napisanih s predsodki. V letu 2006 pa jih je bilo okrog 50% napisanih s predsodki kar pomeni, da se situacija izboljšuje.

 

 

slov_jav2.jpg

 

slov_jav3.jpg

 

slov_jav4.jpg