kop1.JPG

PRIMOPREDAJA IMAMSKE DOLŽNOSTI V KOPRU

 

Koper, 01. februar 2008, (MINAS) – V petek, 01. februarja 2008 je bila organizirana primopredaja imamske dolžnosti v džematu IS Koper. Mufti Nedžad Grabus in predsednik Medžlisa IS Ljubljana h. Midhat Alagić sta se odzvala vabilu IO Medžlisa Koper in sta službeno obisikala  džemat Koper. Mufti Nedžad Grabus je vodil džumo-namaz in je prisostvoval primopredaji imamske dolžnosti v džematu Koper.

 

Imam Redžep Hodžić je predal imamsko dolžnost Adnanu Merdanoviću, študentu Fakultete za islamske znanosti iz Sarajeva, ki bo opravljal imamsko in hatibsko dolžnost v MIS Koper do končne rešitve in zaposlitve imama v džematu Koper. Primopredaji so prisostvovali tudi člani Izvršilnega odbora MIS Koper na čelu s predsednikom g. Zijadom Svrako. Svečanosti je prisostvoval tudi prof. Dželil Saliji, član Zbora IS iz Izole in veliko število članov džemata Koper.

 

Imam Redžep Hodžić je delal v džematu Koper dvanajst let. V svojem nagovoru je poudaril, da je vesel, ker je imel priložnost pomagati v razvoju džemata in posebej povečevanju števila članov v IS v obdobju svojega službovanja v Kopru. Poudaril je da je sprejel muftijevo ponudbo, da svoje službovanje nadaljuje v Tržiču, ker mu je v interesu IS v Sloveniji in institucionalno in proceduralno reševanje vseh odprtih vprašanj v IS. Zahvalil se je članom džemata na sodelovanju, ki so ga imeli v preteklem obdobju, halalil (oprostil) za eventuelne nepravičnosti in prosil tudi člane džemata, da njemu oprostijo, če je prišlo do kakršnihkoli napak. Tedaj se je slišal gromoglasni odgovor članov džemata »halalimo«.

 

Član Zbora Delil Saliji in predsednik IO MIS Koper Zijad Svraka sta se zahvalila muftiju za reševanje vprašanja MIS Koper ter na vzpostavljanju boljšega nivoja organizacije in razvijanju zavesti o odgovornosti v IS v Sloveniji. Zahvalila sta se tudi imamu Redžepu Hodžiću za sodelovanje in mu zaželela veliko uspeha v njegovem nadljanjem delu v Tržiču.

Mufti Nedžad Grabus je poudaril, da je primopredaja imamske dolžnosti v Kopru krona izpoštovane procedure v iskanju rešitve vprašanja prve faze reforme v džematu koper. Izrazil je svoje zadovoljstvo, ker so vsi sodelujoči v tem procesu: imam, člani džemata, IO MIS Koper in Mešihat pokazali polno odgovornost in visok nivo organizacijske zavesti v reševanju zelo pomembnega vprašanja za celotno IS v Sloveniji. Džemat Tržič bo prvič od svojega začetka (1991) rešil vprašanje imama.

 

Svečanost je končana z dovo (molitivijo) Vzvišenem Bogu, da vse muslimane okrepi v njihovi veri in odgovornosti v poslih, ki jih opravljajo ter, da pomaga IS v Sloveniji.

 

 

kop4.JPG

 

kop2.JPG

 

kop3.JPG