ljdz1.JPG

MUFTI SPREJEL DELEGACIJO IOM LJUBLJANA

 

Ljubljana, 27. februar 2008, (MINAS) – Danes, 27. februarja 2008 je mufti Nedžad Grabus skupaj s tajnikom Nevzetom Porićem sprejel v svojem uradu delegacijo Izvršilnega odbora Medžlisa Islamske skupnosti Ljubljana v sestavi Midhat Alagić, predsednik, Senad Karišik, imam in g. Safet Jakupović. To je bilo prvo tovrstno srečanje s predstavniki ljubljanskega džemata odkar so prevzeli vodenje Odbora.

 

Predsednik IOM Ljubljana h. Midhat Alagić se je osebno kot tudi v imenu vseh članov odbora zahvalil muftiju NedžaduGrabusu za njegova prizadevanja za boljše delovanje ljubljanskega džemata kot tudi za vse tisto kar je v preteklosti naredil za omenjeni džemat. Pričakuje, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo še naprej.

 

Imam Senad Karišik je predstavil svoj program dela. Poudaril je aktivnosti glede verskega pouka za otroke in odrasle.

 

Mufti Nedžad Grabus je predlagal določene izboljšave programa. Predlagal je določene rešitve glede verouka v Ljubljani kot tudi v drugih aktivnostih, ki jih imam karišik načrtuje uresničiti v prihodnosti.

 

Ob koncu srečanja so bile dogovorjene priprave za aktivnosti ob rojstnem dnevu poslanca Muuhammeda, naj je mir z njim, ki bo v drugi polovici marca 2008.

 

 

ljdz2.JPG

 

ljdz3.JPG