zagt1.jpg

TRIBUNE V ZAGREBU IN LJUBLJANI

 

Ljubljana, 15. januar 2008, (MINAS) – V četrtek, 10. januarja 2008 je bila organizirana tribuna v Islamskem centru v Zagrebu z nazivom »Deset let od smrti prof. dr. Sulejmana Mašovića« po katerem se omenjena tribuna tudi imenuje. Namreč, dr. Mašović je prvič organiziral tribuno ob četrtkih leta 1962. Do smrti je bil glavni organizator in moderator tribune na kateri so gostovali različni gostje in predavali o različnih temah.

 

O dr. Mašoviću so spregovorili mufti Nedžad Grabus, ki je analiziral predvsem njegovo pisano delo kot tudi humanitarno. Spomnil je na dejstvo, da je dr. Mašović eden od začetnikov Islamske skupnosti v Sloveniji za kar so mu muslimani, ki živijo v Sloveniji zelo hvaležni. O dr. Sulejmanu Mašoviću so spregovorili tudi prof. Sulejman Čamdžić, prof. Ivo Banac in mufti Ševko Omerbašić.

 

 

 

HIDŽRA POSLANCA MUHAMMEDA, a.s.

 

V Ljubljani je bila organizirana tribuna u nazivom »Hidžra (preselitev) Muhammeda, a.s.« Imam iz Kranja Ramo Muzaferović je pripravil zelo zanimivo predavanje o tej temi, ki je zainteresiralo publiko, ki je imela zelo veliko vprašanj.

 

Namreč, imam Muzaferović je najprej predstavil stanje v katerem se je nahajalo mekkansko društvo. Potem je zelo natančno opisal potek hidžre. Končal je s pomenom preselitve Muhammeda, a.s., in prvih muslimanov iz Mekke v Medino. To je bil usodni preobrat v misiji Poslanca, a.s.

 

 

zagt2.jpg

 

zagt3.jpg

 

zagt4.jpg

 

zagt5.jpg