trh1.JPG

TRIBUNA O HADŽU

Ljubljana, 16. november 2007, (MINAS) – Kot je bilo napovedano je bila v petek, 16. novembra 2007 organizirana tribuna v džematu Ljubljana na kateri je govoril jeseniški imam Sead Karišik o predpisih hadža kot pete praktične islamske dolžnosti.

 

Pravzaprav, imam Karišik je v svojem predavanju povzel najprej zgodovino nastanka Ka'be v času poslanca Ibrahima, a.s., (Abrahama) in njegove izgradnje Ka'be do Božjega poslanca Muhammeda, a.s. Govoril je tudi o pomenu hadža, njegovih vrednotah in oblikah izvrševanja te praktične dolžnosti, ki je obvezna za vse polnoletne in zdrave muslimane in muslimanke, ki si to lahko privoščijo. V nadaljevanju je imam Sead Karišik govoril o nekaterih pomembnih predpisih, ki so zelo pomembni za hadž kot so različna pravila oblačenja, obnašanja in izvrševanja določenih aktivnosti, ko so romarji v Mekki, na planoti Arefat, Muzdelifi itd.

 

trh2.JPG

 

Sledila je zanimiva diskusija, ker so imeli poslušalci možnost vprašati tisto kar jih je zanimalo. Eno od zanimivih vprašanj je bilo ali lahko oseba, ki ima določen ne odplačan kredit v banki opravi hadž? Imam Sead Karišik je odgovoril na podlagi strokovnega mnenja fetva emina dr. Enesa Ljevakovića, da kredit ne pomeni oviro, ki bi onemogočala izvrševanje pete islamske dolžnosti, če se za to ukaže prilika.

 

trh3.JPG

 

Na koncu je bil prikazan film »Pot na hadž«, ki ga je posnel h. Midhat in h. Elvira Alagić leta 2006, ko sta skupaj romala v Mekko in ob tej priložnosti s kamero zabeležila vse pomembne točke in trenutke na tem potovanju.

 

trh4.JPG