PREDAVANJE ZA ŠTUDENTE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA


predavanje44.jpg predavanje22.jpg Ljubljana, 16. maj 2007, (MINAS) – V torek, 15. maja 2007 je imel mufti mag. Nedžad Grabus, v prostorih Islamske skupnosti v Grablovičevi ulici, predavanje o islamu za študente podiplomskega študija politologije s Fakultete za družbene vede in njihovega mentorja prof. dr. Bogomila Ferfilo.

V svojem predavanju je mufti Grabus najprej predstavil pomen poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, v islamu oziroma pri muslimanih. On je samo človek, ki je dobil razodetje od Boga. Brez razumevanja vloge in pomena poslanca Muhammeda v islamu in poznavanja nekaterih zgodovinskih tokov v katerih je on živel ni mogoče razumeti islama na ustrezen način, meni mufti Grabus. Razložil je tudi pomen in vlogo hadisa in sunneta (govor in dejanja poslanca Muhammeda) v islamski tradiciji.

Potem je predstavil Kur'an kot Božjo besedo. Poudaril je da je Kur'an glavni vir islama poleg sunneta (način življenja Muhammeda, naj je mir z njim) kijasa (analogije) in idžmaa (konsenza). Primerjal je Kur'an z Jezusom kot Božjo predavanje33.jpg predavnje11.jpg besedo po krščanskem verovanju. Razlika med Kur'anom in Biblijo je v tem, da je Kur'an Božja beseda, ki je prišla do nas preko poslanca Muhammeda, ki je dobil razodetje od Boga in Biblija je beseda o Bogu pravi mufti Grabus.


V nadaljevanju predavanja je predstavil nekatere filozofske, sufijske (mistične), politične in druge tokove islama skozi zgodovino.


Na koncu je mufti Nedžada Grabus izpostavil nekoliko pomembnih vprašanj muslimanov, ki živijo v Sloveniji. Med drugim je izpostavil problem izgradnje džamije v Ljubljani. Pričakuje, da bodo muslimani kmalu začeli z izgradnjo. Sledila je zanimiva diskusija s študenti o islamu in muslimanih in današnji situaciji v svetu.