omizje_vloga_islama_feb_07_001.jpg

OMIZJE: VLOGA ISLAMA V SODOBNIH DRUŽBAH

Slovenija želi postati prostor dialoga med Evropsko unijo ter drugimi evropskimi in neevropskimi državami, ustvariti želi pogoje za srečevanje in strpno izmenjavo mnenj med kulturami in različnimi pogledi na prihodnost Evrope in sveta.

V ta namen je Center za evropsko prihodnost 6. februarja v prostorih Etnografskega muzeja v Ljubljani organiziral omizje, katerega gosti so bili: reis-l-ulema islamske skupnosti v BiH, dr. Mustafa Cerić, predsednik Muslim Council for Religious and Racial Harmony United Kingdom, imam dr. Abduljalil Sajid in mufti islamske skupnosti v R. Sloveniji, mag. Nedžad Grabus. Pogovor je povezoval Borut Grgič. Celotni pogovor potekal v angleškem jeziku, kar je nažalost onemogočilo aktivno razumevanje s strani nekaterih poslušalcev.

omizje_vloga_islama_feb_07_002.jpg
Predavanje je začel dr. Cerić s pozdravom in nagovorom, da etnične skupine živeče v Sloveniji ne smejo pozabiti na svoje korenine, od koder prihajajo. »Vstopamo v stoletje religijskega dialoga.« Zatem je povzel besede pisatelja Kunsta, da brez religijskega dialoga med religijami, ne more biti miru med nami. »Religijsko verovanje se vzpenja med vsemi religijami, posebno v Evropi. V tej smeri je iniciativa premiera Turčije in Španije zelo dobrodošla in vzpodbudna. Kajti našo energijo moramo usmeriti v ustvarjanje zavezništva. Verjamem, da je svet ustvarjen med drugim za mir in razvoj. Iniciativa je bila potrjena v Istanbulu, toda nažalost ni našla zanimanja v Evropi, prav zaradi govora o zavezništvu.« Dr. Cerić je prisostvoval srečanju Svetovnega Ekonomskega foruma, kjer je bilo govora o klimatskih spremembah in globalnemu opozorilu. V povezavi s tem je nakazal, da smo odgovorni za odnose med seboj. In zaznal je zaskrbljenost za dogajanja z muslimani v Evropi. Evropa na nek način kopira vse tisto kar je prišlo iz Vzhoda (svete knjige, islam, sonce vzhaja iz vzhoda…). Islam je prišel v Evropo skozi vrata Španije in Balkana in se v slednjem tudi ohranil. Medtem ko sta kraljica Izabela in kralj Ferdinand izgnala muslimane, Otomanski imperij pa je v tistem času sprejel sefardske Žide v BiH. Iz tistih časov pa je v muzeju v Sarajevu shranjena Hagada. Skozi gledanje oči preteklosti, med drugim tudi holokavst v 2.sv. vojni in genocid v BiH, dr. Cerić pravi, da Evropa ne bi smela ponoviti svojih napak ponovno v upanju, da se je nekaj naučila iz svoje zgodovine.

 


Dr. Sajid je govoril predvsem o integracij muslimanov v evropsko družbo. Živimo v državah skladno z njihovi
mi zakoni in načinom življenja z uspešnim prakticiranjem islama. Aktivno državljanstvo muslimanov je izrednega pomena. Prav tako tudi sprejemanje drug drugega in različnosti med nami. Ne smemo pozabiti prav tako na naše napake toda obenem vedeti, da slabe stvari ne povzroča islam, ampak muslimani, ljudje. Zatorej se je potrebno zoperstaviti slabemu (npr. teror, kriminal ipd…). Dr. Sajid je vzpostavil pomembnost sodelovanja in razmišljanja v prihodnost. »Več se učimo, več lahko prispevamo.«

Mufti g. Grabus je svoje predavanje povlekel v smeri preteklosti, sedanjosti in prihodnosti islamske skupnosti v Sloveniji. Izpostavil je ključne probleme, ki so nam že dobro znani (npr. gradnja džamije) ali pa manj znani in rešitve zanje.

 

Glede na to, da nam je mnogim neznan Center za evropsko prihodnost, pa smo zvedeli, da z ustanovitvijo Centra za evropsko prihodnost – CEP želi Republika Slovenija prispevati svoj delež v procesih širitve Evropske unije in evro-atlantskega povezovanja. Ustanova je namenjena pomoči državam z evropsko perspektivo pri procesu približevanja Evropski uniji, prenosu znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov med državami članicami Evropske unije in državami z evropsko perspektivo, usposabljanju in izmenjavi strokovnjakov preko nacionalnih in mednarodnih programov ter programov Evropske unije, pomoči v procesih evropske integracije in evro-atlantskega sodelovanja ter dodatni podpori za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski uniji.omizje_vloga_islama_feb_07_003.jpg

Dejavnost CEP se dopolnjuje z dejavnostmi drugih državnih institucij, zlasti dejavnostmi Ministrstva za zu
nanje zadeve in Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
Mislim, da spopad civilizacij je predvsem v medsebojnem nerazumevanju in neznanju. Še vedno veliko dr
žavljanov EU ne ve veliko o islamu, čeprav tudi same islamske skupnosti se poskušajo vse več angažirati na področju predstavljanja in izobraževanja o islamu širši javnosti. Med drugim, pa so muslimani prav tako državljani EU in bi se morali tako tudi obnašati in delovati. Integracija je zelo pomembna. Včasih se tudi sami ne zavedamo koliko pravic imamo pa ih ne znamo izkoristiti. Imamo svobodo govora, ki je ne uporabljamo v zadostni meri, imamo pravice na področjih gospodarstva, izobraževanja, politike, sociale, zdravstva pa ih ne izrabljamo v tolikšni meri kot nam je ponujeno.

Emina Zejnić-Hadžić